Epost: hei@mobilitypark.no - Tlf: 484 00 789 / 958 07 000 - Adresse: Ulvenveien 90, 0581 Oslo, Norway - Org nr: 916 230 044

Frem til i dag har kommuner og næringsutviklere famlet i blinde, i beste fall tippet evt. manuelt telt bevegelsesmønsteret til det norske folk. Nå er tiden kommet for å jobbe ut i fra sannhet og virkelighet. Med Telenors nyeste verktøy, kan vi enkelt lage detaljerte analyser vedrørende bevegelsesmønsteret til folkemassene i et geografisk bestemt område; uten å begå kompromiss med anonymiteten til den enkelte person.

Kontakt oss for en nærmere beskrivelse av dette.