Epost: hei@mobilitypark.no - Tlf: 484 00 789 / 958 07 000 - Adresse: Ulvenveien 90, 0581 Oslo, Norway - Org nr: 916 230 044

Neste generasjons mobilitet

  • Integrert og automatisk system for elsykkel og elbil-deling, komplett administrasjon av din kjøretøypark

  • Optimalisering av bruk

  • Rapportering av bruksmønster

  • Løsninger som tilrettelegger for å benytte kollektiv, sykkel, sparkesykkel bil og gange for reise mellom hjem og jobb

  • Elsykkeldeling reduserer antall kortere turer med bil, både for arbeids- og privatreiser

  • Kombinere bilflåter med enkel bildeling (Peer2Peer), Public eller til forhåndutvalgte brukere

  • Mulighet for integrasjon av fremtidens transportløsninger (Autonome busser, førerløse kjøretøy som UBER samt diverse kollektive løsninger)

Hvordan fungerer systemet

Steg 1 - Innlogging

 

• Logg inn med selvvalgt brukernavn / passord

• Nye brukere kan registrere seg i App

• Glemt passord-funksjon

Steg 2 – Ny booking

 

• Velg om booking er jobb- /privatrelatert

• Velg ønsket tid

• Tast inn forventet kjørelengde

• Legg eventuelt inn notat som formål med tur *flere felter som f.eks. prosjektnr,     viderefakturering ja/nei kan legges inn i App etter kundens ønske

 

• Velg kjøretøy (Bil, sykkel, lastesykkel, sparkesykkel)

Steg 3 – Bekreft booking

• Forventet kostnad vises

Steg 4 – Start tur

• Det sendes ut en SMS til bruker 3 minutter før bookingens start. Denne inneholder informasjon om at kjøretøyet nå er tilgjengelig for bruker. Det er ligger link til App i denne SMS samt informasjon om hvor lenge kjøretøyet er booket. SMS kan modifiseres for hver enkelt kunde dersom denne bør inneholde spesiell informasjon

• Dersom bruker skal ha kjøretøy «her og nå» aktiveres bookingen i selve booking-prosessen

Steg 5 – Motta kode sykkel / sparkesykkel / åpne dører bil

 

• Sykkel: Tast inn din selvvalgte 4-sifrede PIN-kode for å motta kode for å løsne sykkel fra stativ

• Bil: Tast inn din selvvalgte 4-sifrede PIN-kode for å åpne dører

Steg 6 – Løsne sykkel/sparkesykkel fra stativ

• Tast inn tildelt kode på sykkelstativet

• Systemet anbefaler valg av sykkel, men det er foreløpig valgfritt for bruker hvilken sykkel som tas ut

Brukerprofil

 

• Oversikt kommende / aktive / historiske bookinger

• Mulighet til å forlenge aktive bookinger

• Betalingshistorikk

• Mulighet til å legge inn betalingskort

• Bytte passord / se 4-sifret PIN-kode

• Mulighet til å endre språk – norsk / engelsk / tysk / svensk

• Ringe kundeservice

Hvilke muligheter har våre mobilitetskunder

Som administrator av et mobility park anlegg vil du ha mulighet til å hente ut detaljerte rapporter over bruken i din flåte. Dette inkluderer utnyttelsesgrad, kilometer kjørt, bruksmønster, privatkjøring kontra businesskjøring og mye mer. 

Det vi ser som en av de største fordelene med dette systemet er at vi kan se hvor ofte kjøretøy er utleid. Dersom du har en utnyttelsesgrad opp mot 100% og en del feilbookinger pga. ikke tilgjengelig kjøretøy kan dette være en indikator på at du bør utvide parken din. Dersom du har en utnyttelsesgrad på 40% og ingen feilbookinger har du kanskje en for stor kjøretøy park, og kan tilpasse deretter.

Mobility Park har siden oppstarten vært IOT-partner hos Telenor. 

Klikk på linken for å se Telenors spennende IOT katalog der man  enkelt kan se de forskjellige partnerne: