Epost: hei@mobilitypark.no - Tlf: 484 00 789 / 958 07 000 - Adresse: Ulvenveien 90, 0581 Oslo, Norway - Org nr: 916 230 044

Hva leverer vi?

Kommuner

Vi leverer komplette mobilitetsløsninger for kommuner av alle størrelser. Ved et eventuelt oppstartsmøte kartlegger vi mobilitetsbehovet og transportbehovet kommunen har. Både for innbyggere og ansatte i kommunen, for deretter å tilby en skreddersydd løsning som også kan involvere integrasjon mot offentlig kommunikasjon.

Næringsliv, store og små bedrifter

Vi har over en lengre periode levert mobilitetsløsninger for bedrifter i Norge, Sverige og Tyskland. Det vi har lært er at ingen bedrifter er like, og vi møter stadig på nye utfordringer. Et eksempel på hvor tilpasningsdyktig vårt system er kan være når en eksisterende kunde ville ha møteroms-booking i samme løsning som den eksisterende bil-delingen. Dette var selvfølgelig noe vi løste uten store problemer.

Utbyggere og borettslag

Utbyggere og eksisterende borettslag ser for alvor verdien av parkeringsplasser, og nye byggereglement setter standarden for antall parkeringsplasser som er lov å bygge. I fremtiden vil det være færre parkeringsplasser for private biler, og delingsmodellen vil garantert vokse frem. Ved et leilighetskompleks på 400 leiligheter vil man kunne dekke mobilitetsbehovet med 20 delingsbiler og 70 delingssykler.

Turistnæringen

Norge som turistdestinasjon vokser med ca. 20% hvert år, og det er spådd å fortsette å vokse. Vår løsning gjør det enkelt for turister å leie bil for sine varierende gjøremål, og mange destinasjoner er som skapt for elektrisk sykkel. I dette segmentet ser vi enormt potensiale for å gjøre turistopplevelsene mere sømløse. Det er nå slutt på lange leiebilkøer!